ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 17:36
އިތޯޕިއާއިން އައި އިންޑިއާ މީހާ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި
އިތޯޕިއާއިން އައި އިންޑިއާ މީހާ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
އިތޯޕިއާއިން ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި އިންޑިއާ އަންހެން މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި
ޖުމްލަ 5.380 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެވުނު
މި ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާނެ
އެއީ 56 އަހަރުގެ އިންޑިއާ އަންހެނެއް

އިތިއޯޕިއާގެ ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި އިންޑިއާ އަންހެން މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

އޭޕްރީލް 13 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ތިން ދުވަސް ޖެހިއެވެ. އަދި އެތިން ދުވަސް ހަމަވުމުން އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ 15 ދުވަސް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވަނީ މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ ވައިގެމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، 12 އެޕްރީލް 2023 ވަނަ ދުވަހު އިތިއޯޕިއާ އިން ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ އަންހެން ފަސިންޖަރަކު ހުއްޓުވައި، ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ބަލާފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެތި ފެނުމުން، އެ ތަކެތި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކަސްޓަމްސް އިން ތަހުލީލުކުރި އިރު، އަތްދަބަހުން ފެނުނު ތަކެތި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކޮކެއިން އަށް އަދި ލަގެޖުން ފެނުނު ތަކެތި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހެރޮއިން އަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

އަދި އޭނާގެ އަތްދަބަހާއި ފޮށީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި 1.180 ކިލޯ ކޮކެއިން އަދި 4.2 ކިލޯ ހެރޮއިން އާއެކު ޖުމްލަ 5.380 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެވިފައިވާއިރު، މިތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް، މި ފަސިންޖަރާއި އޭނާގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް