ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:14
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމް ހަސަންގެ މަރު
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމްގެ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު!
 
އެއީ އޭނާ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ހުރެ ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވޭ
 
އަދުހަމް ވަނީ ހުރިހާ ވާރިސުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައި
 
ގާސިމް މަރުވިއިރު ދުނިޔޭގައި އޭނާގެ ފަސް ދަރިން ތިބި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން ސާބިތުވެފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ ވާރިސުންގެ ބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާރިސުން ސާބިތުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް މަރުވިއިރު ދުނިޔޭގައި އޭނާގެ ފަސް ދަރިން ތިބި ކަމަށާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމަށް ހެކިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ދައުލަތުން ވަނީ ގާސިމްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ވާރިސުންނަށް ނިންމިދާނެ ގޮތްތައް ކިޔާދީފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 3 ގޮތެއް ހިމެނޭއިރު، އެއް ގޮތަކީ ޤިޞާސް ނުވަތަ މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ ޤިޞާސް މާފު ކުރުމާއެކު މަރުގެ ދިޔަ ނެގުމެވެ. ތިން ވަނަ ގޮތަކީ ޤިޞާސްއާއި މަރުގެ ދިޔަވެސް މާފު ކުރުމެވެ.

Advertisement

މި އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އަދުހަމް ވަނީ ހުރިހާ ވާރިސުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދި، އެއީ އޭނާ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ހުރެ ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ ވަކި ގާސިމަށްވީތީ ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް އަދުހަމް ބުންޏެވެ.

ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި 4 ފިރިހެން ދަރިންނާއި، އަންހެން ދަރިއަކު ހުންނައިރު، އެ އެންމެންވެސް ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ވަނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ މި މައްސަލައިގެ އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ.

އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ޤާނޫނުގައިވާ މަރުގެ އަދަބު އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

އަދުހަމްގެ ވަކީލު އަދަބާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެސް ވި ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އޭނާ ތަހުގީގުގައިވި އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވި ފަހުންވެސް އޭނާ އަނެއްކާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވި ކަމަށެވެ. އަދުހަމްގެ ފަރާތުން އެދެނީ މާފު ދިނުން ކަމަށާއި، އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފު ވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް