ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:10
ޔާމްބެ ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ވިކްޓްރީ
ޔާމްބެ ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ވިކްޓްރީ
ވިކްޓްރީ ވަރުގަދަކުރުން
ތޮއްޑޫ ޔާމްބެ ވިކްޓްރީއަށް
 
ޔާމްބެ ވަނީ ނިއުއާއި މާޒިޔާގައި ކާމިޔާބު ހޯދާފަ

އުފަން ރަށް ތޮއްޑޫ ޓީމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ތަޢާރަފްވެ ފަހުން ނިއުރޭޑިއަންޓާއި, މާޒިޔާގައި ވިދާލި މޫސާ ސާމީން (ޔާމްބެ) ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވިކްޓްރީއަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޔާމްބެ ފެނުނީ މާޒިޔާއިންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެކުރިން އޭނާ ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓާއެކު ކާމިޔާބު ހޯދާފައެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވީ އޯލް ޔޫތް ލިންކޭޖުންނެވެ. މިޑްފީލްޑްގެ އިތުރުން ޑިފެންސަށްވެސް ކުޅޭ ޔާމްބެ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށްވެސް ކުޅެފައެވެ. ސީނިއަރ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށްވެސް ކުޅުނެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ނިއުއިން މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އޭނާ ފެނުނީ އެކްލަބުންނެެވެ. މާޒިޔާގައި ވަރުގަދަ ބޮޑު ސްކޮޑެއް އޮތް އިރުވެސް އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމާ ހަމައަށް އެޓީމުގައި އޭނާ އައީ ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދަމުންނެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވިކްޓްރީ ވަރުގަދަ ކުރަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ އަލުން ހޯދާށެވެ. ޓީމް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބުދުލްޣަނީއާއި, ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރ މުޙައްމަދު އުމެއިރުގެ ސޮއިވެސް ވިކްޓްރީން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ކޯޗަކީ ސޮބާހު މުޙައްމަދެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ އިތުރުން އެފްއޭކަޕްގައިވެސް ވިކްޓްރީން ވާދަކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް