ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 17:38
އެމްޕީ ޖާބިރު
އެމްޕީ ޖާބިރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޖާބިރު މަޖިލީހުން ބޭރުކުރުން
ޖާބިރު މަޖިލީހުގައި ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށް، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ނަން އިއްވާ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްފި
 
އެހެން މެމްބަރެއްގެ މޭޒުކޮޅު ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން އެ މޭޒުގައި ހުރި މައިކް ސިސްޓަމަށް ތަޅުން މައްޗަށް ވައްޓަވާލެއްވި
 
ޖާބިރު ވަނީ އިދާރީ މޭޒު ކުރިމަތީގައި ވެސް އަޑުގަދަކުރައްވާފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އަޑު ގަދަކުރައްވާ ހުތުރުބަހުން ވާހަކަދެއްކެވުމުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ ޖާބިރުގެ ނަން އިއްވައި ޖަލްސާއިން ބޭރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޖާބިރު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަން ހުރަސް އަޅުއްވާފައެވެ. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމެއް އޮވެ، އެޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ސަރުކާރުން ކުރިއަށްނުގެންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ފިރުޝާން ހުށަހުއްވި ގަރާރުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަޝީދު ފެއިލްވުމަކީ ރާއްޖެ ފެއިލްވުން ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަފީފެވެ. ޖާބިރުގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވުމަށް ފަހު އަފީފު ވަނީ، މެންބަރު ވާހަކަ ދައްކަވާ އިރު، އަނެއް މެންބަރަށް ހުތުރުވާގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޖާބިރު ވަނީ އިތުރަށް އަޑުގަދަކުރައްވާ ނަޝީދު ރިޔާސަތު ދޫކޮށްލައްވަން ގޮވާލައްވާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ. ޖާބިރު ވަނީ އިދާރީ މޭޒު ކުރިމަތީގައި ވެސް އަޑުގަދަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހެން މެމްބަރެއްގެ މޭޒުކޮޅު ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން އެ މޭޒުގައި ހުރި މައިކް ސިސްޓަމަށް ތަޅުން މައްޗަށް ވައްޓަވާލެއްވިއެވެ.

އެ ހިސާބުން ރިޔާސަތުން ތަކުރާރުކޮށް ޖާބިރަށް އިންޒާރު ދެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ ނަން އިއްވާފައިވެއެވެ. ޖާބިރު މަޖިލީހުން ނުކުމެވަޑައިގަތީ އަމިއްލަފުޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
38%
0%
13%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަގުތީ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައި، ޖާބިރުގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި
މަޖިލިސް ޓިކެޓް އަތުލައި ޖާބިރު އެމްޑީޕީން ވަކިކޮށްފި
ޖާބިރުގެ ގެއިން މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ވަގަށްނެގި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މައިކަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ޖާބިރު ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، މައްސަލަ ބަލަން ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް
ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދިން ފަސޭހަތަކުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކަންޖެހޭ: ޖާބިރު
މުއިއްޒު އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް ބުނަނީ ވޯޓު ހޯދަން، އެކަމެއް ނުކުރައްވާނެ - ޖާބިރު
"އެއްބުރުން ރައީސް ޞާލިހު އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެއްވުނީ ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކެމްޕެއިން ނުކުރެއްވުމުން، ދެން ރަނގަޅުވާނެ"
"މުއިއްޒު އަކީ ޔާމީނަށް ވުރެ އަނިޔާވެރި ހީލަތްތެރި މީހެއް، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބާރުވެސް ގަންނާނެ"