ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:07
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
މައިކަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ޖާބިރު ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު، މައްސަލަ ބަލަން ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް
 
މައިކްރޮފޯނު ބަދަލުކުރުމަށް 5،100 ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިކްރޮފޯނަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، 5،100 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ޖާބިރު މައިކްރޮފޯނަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވާ، ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޖަލްސާގައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޖާބިރުގެ މޭޒުކޮޅުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މައިކްރޮފޯނަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައިކްރޮފޯނު ވަނީ ބަދަލުކުރާ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ މައިކްރޮފޯނު ބަދަލުކުރުމަށް 5،100 ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މެންބަރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، ޖާބިރުގެ އެ ޢަމަލު ބެލުމަށް އިމްތިޔާޒާ ސުލޫކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަަލަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު އަސްލަމް ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާފަދަ އަމަލެއް އެއްވެސް މެންބަރަކު ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް