ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 21:38
އެމްއެންޔޫއަށް ޕީސީއާރު އަދި އެކްސްޓްރެކްޝަން މެޝިން ހަވާލުކުރުން
އެމްއެންޔޫއަށް ޕީސީއާރު އަދި އެކްސްޓްރެކްޝަން މެޝިން ހަވާލުކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އެމްއެންޔޫ
އެމްއެންޔޫއަށް ޕީސީއާރު އަދި އެކްސްޓްރެކްޝަން މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި
 
އެމްއެންޔޫއިން ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ޕީސީއާރު އަދި އެކްސްޓްރެކްޝަން މެޝިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން މިތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު އާދިލްއެވެ. އަދި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން މި ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް ގެ ޑީން ޑރ.އައިޝަތު ސަނޫރާއެވެ.

Advertisement

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުން އަދާ ކުރި މުހިއްމު ދައުރު ފާހަގަކޮށް، އިތުރަށް މިދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕީސީއާރު އަދި އެކްސްޓްރެކްޝަން މެޝިނެއް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް