ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 00:55
ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ފިރްމީނިއޯ
ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ފިރްމީނިއޯ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލުން އާސެނަލް ހުއްޓުވައިފި، ހިތްހަމަޖެހުން ސިޓީއަށް!
 
އަމިއްލަ ބާރުގައި ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ސިޓީއަށް އެބައޮތް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލްއިން ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް, ލިވަޕޫލުން މެޗު އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ 30 މިނެޓު ތެރޭގައި އާސެނަލްއިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނެގުމުން ނަތީޖާގެ ފަރަޤު ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ބެލެވުނެވެ. އެއީ އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ ޖެހި ލަނޑާއި, 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖީސޫސް ޖެހި ލަނޑުން ފޯމްގައި އޮތް އާސެނަލް ކުރި ހޯދުމުންނެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސަލާހު ލަނޑެއް ޖަހާ ލިވަޕޫލުން އުއްމީދު ހޯދިއެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ލިވަޕޫލުން ހަމަހަމަކުރީ މެޗުގެ ފަހު ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ފިރްމީނިއޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެކުރިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން މާރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ސަލާހުއަށް ލިބުނެވެ ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ސަލާހުއަށް ފޮނުވާލެވުނީ އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ.

Advertisement

މިނަތީޖާގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ލީގު ދިފާއުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށެވެ. މިވަގުތު ދެވަނާގައި އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ. އެކަމަކު އާސެނަލް މެޗެއް އިތުރަށް ކުޅެފައިވުމާއި, ސިޓީއަށް އާސެނަލް މެޗު ކުރިއަށް އޮތުމުން ތާވަލްގެ ކުރިއަށް އެރުމުގެ ފުރުޞަތު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް އެބައޮތެވެ. އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 30 މެޗުން 73 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސިޓީ ދެވަނާގައި އޮތީ 29 މެޗުން 67 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއިން ވަނީ 5-1 ން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފައެވެ. ލީޑްސްއާއި ރެލިގޭޝަނާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އޮތީ 33 ޕޮއިންޓާއެކު 12 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް