ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 16:38
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ގޫގުލް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް މި ހަފުތާގެ ފަހުކޮޅު ލިބޭނެ
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 15ގައި

ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް މި ހަފުތާގެ ފަހުކޮޅު ލިބޭނެކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 15ގައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ހަފުތާގައި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކުރާނެކަމަށް، މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ އިންތިޚާބާ ކައިރިކޮށްފައި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ކަމަށްވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައި އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކުރާނީ ކިހާ ވޯޓު ކަރުދާހެއްކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު ދަރުބާރުގެއަށް ގެންދިއުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ނެޓްވޯރކާއި އެހެނިހެން ބޭނުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެސް ވަމުންދާކަމަށް ފުއާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އިންތިޚާބާބެހޭ މައި މަރުކަޒެއް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް، އެތަނަށް ވަދެވޭނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފުއާދު ވިދާޅުވީ އެތަނަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑިއާއި މޭޒު ހޯދުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާއި، ތަން ކުރެހުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ މައި މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ހަޖައްސައިދީފައިވުމުން، ދަރުބާރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް