ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 12:55
ރެފްރީންގެ ޓީމެއް ދަނޑަށް ނުކުންނަނީ: ސަސްޕެންޑް ދެން ވާނީ ތިން ރީނދޫ ކާޑުން
ރެފްރީންގެ ޓީމެއް ދަނޑަށް ނުކުންނަނީ: ސަސްޕެންޑް ދެން ވާނީ ތިން ރީނދޫ ކާޑުން
FAM
ފުޓްބޯޅަ
ރާއްޖޭގައި ސަސްޕެންޝަން ތިން ރީނދޫ ކާޑަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
މި އަހަރުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިންކުޅޭނެ އަދި މެޗެއްގައި ފަސް ބަދަލު ކުރެވޭނެ

މި އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކުޅެވޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ސަސްޕެންޑްވާނީ ތިން ރީނދޫކާޑު ހަމަވުމުން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައި މިކަން ކުލަބުތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

ކުރިން އޮންނަ ގޮތުންނަމަ ދެވަނަ ރީނދޫކާޑާއެކު ޖެހިގެން އަންނަ މެޗު ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން މި ބަދަލު ގެނައީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޗުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް ކުޅެން ޖެހި ސީޒަން ދިގުލައިދާތީ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި މިކަން އޮންނަ ގޮތް ތަފާތެވެ.

Advertisement

މި ބަދަލުގެ އިތުރުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް އެއްފަހަރާ ކުޅެވޭ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. ޓީމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ އޭޝިޔާގެ ކުޅުންތެރިއަކާއެކު ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ކުރިން މި ގަވާއިދު އޮތީ އޭޝިޔާގެ ކުޅުންތެރިއަކާއެކު އެއް ފަހަރާ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުގެ އެކްސްކޯއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވަނީ ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވެސް މެޗެއްގައި ފަސް ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެވެ. ކުރިން މެޗެއްގައި ބަދަލުކުރެވެނީ ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ. ފަސް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ތިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ގެނެވުނު ބަދަލެކެވެ. އަދި ފަހުން މި ބަދަލަކީ ދާއިމީކޮށް ބާއްވަން ރަނގަޅު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ފީފާ އާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް