ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 14:06
ވެލެންސިޔާއާއި މާޒިޔާ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވާދަކުރި މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ވެލެންސިޔާއާއި މާޒިޔާ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވާދަކުރި މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް
އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފަށާނެ، ވާދަކުރަނީ 6 ޓީމް
 
ޔޫވީއާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ވާދައެއް ނުކުރޭ

ޓީމްތަކަށް ތައްޔާރު ނުވެވުނަސް, ހަ ޓީމާއެކު އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފަށާނެއެވެ.

އެފްއޭއެމްއިން ޢާއްމުކުރި ތާވަލްގައި ވާގޮތުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަ ޓީމެވެ. ހަ ޓީމް ވަނީ ދެ ގްރޫޕަށް ބަހާލާފައެވެ. ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ އީގަލްސްއާއި ވެލެންސިޔާއާއި, ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯރޓްސް (ސަސް) އެވެ. ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ މާޒިޔާއާއި, ޓީސީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއި, ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ. އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިސީޒަންގައި ފަށައިދޭނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިޔާއާއި, ކްލަބް އީގަލްސްއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ޓީމެވެ. ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރާއި ރޭގަނޑެވެ. ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް އިއުލާންކުރިއިރު ޓީސީން ޕްރެކްޓިސް ނުފަށައެވެ. ބުރާއި, ވެލެންސިޔާ އަދި ސަސްއިން ޕްރެކްޓިސް ފެށިފަހުން ހަފްތާއެއް ނުވެއެވެ. ދުރާލާ ޕްރެކްޓިސް ފެށި ދެޓީމަކީ މާޒިޔައާއި އީގަލްސްއެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ވާދައެއް ނުކުރެއެވެ. އެދެޓީމްވެސް ޕްރެކްޓިސް ނުފަށައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް