ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 10:27
އުމަރު ނަސީރު
އުމަރު ނަސީރު
ގޫގުލް
ގާސިމުގެ ދައުވަތު
ގާސިމުގެ ދައުވަތަށް އުމަރު: އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް އެރުމަށް ޝައުޤެއް ނެތް
ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފައިވަނީ އެހެން ބަޔަކު އިސްވެ އޮވެ ހަދާ ކޯލިޝަނެއްގައި ބައިވެރިނުވާނެކަމަށް
އުމަރު ވަނީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަ ކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ)ން އިސްވެއޮވެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް، އެޕާޓީއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވި ދައުވަތަށް އުމަރު ނަސީރު ޖަވާބު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ އެމްއެންޕީ އާއި ޕީޕީއެމް އަދި ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރަށާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ދައުވަތު ފޮނުވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް އެރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އުމަރު ވަނީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވާދަ ކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

ގާސިމް ފޮނުއްވެވި ދައުވަތާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފައިވަނީ އެހެން ބަޔަކު އިސްވެ އޮވެ ހަދާ ކޯލިޝަނެއްގައި ބައިވެރިނުވާނެކަމަށާއި އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރާނެކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެމްއެންޕީންވެސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެޕާޓީން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް ނޭރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޖޭޕީން ހުށަހެޅި ފަދައިން އެޕާޓީން އިސްވެއޮވެ އުފައްދާ ކޯލިޝަނެއްގައި އެމްއެންޕީން ބައިވެރިވުމަކީ، ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަޚްސީ މަޤުޞަދު ގެއްލޭނެ ޢަމަލަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، އެދައުވަތު ޤަބޫލުކުރުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ ޔަޤީންކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް