ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 01:09
ޓީމް ޚާރިޖީގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރުގެ ދެ ލެޖެންޑުން
ޓީމް ޚާރިޖީގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރުގެ ދެ ލެޖެންޑުން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް: އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗު މީރާއާއި ސިފައިންނަށް
 
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި މާލޭގައި ތިން މުބާރާތް ކުޅޭނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗު މީރާއާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްއެމްއޭއާ ވާދަކޮށް ހަތް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި އެމްއެމްއޭގެ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 92 ލަނޑެވެ. ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވަނީ ހަތަރު އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 93 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މީރާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ޚާރިޖީއާ ވާދަކޮށް 78 ލަނޑުންނެވެ. މީރާގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު 157 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އެއީ ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެންނެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލްވެސް ހިމެނޭ ޓީމް ޚާރިޖީގެ އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 79 ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް