ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 03:20
ފަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
ފަތުރުވެރިންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބު
މިދިޔަ މަހު ރަޝިއާއިން އެކަނި 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން!
 
523،928 ފަތުރުވެރިން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
 
މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ޖުމްލަ 173،514 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

މިދިޔަ މާޗު މަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ މާކެޓު ކަމަށްވާ ރަޝިއާގެ 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރި ހިމެނޭ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ 15.1 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ޖުމްލަ 173،514 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެއީ 20،313 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ދެވަނަ ޤައުމަކަށް އިންޑިއާ އޮތް އިރު އެ ޤައުމުން އައީ 18،099 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުން 17،261 ފަތުރުވެރިން އައިއިރު ޖަރުމަނުން 14،309 ފަތުރުވެރިން، އިޓަލީން 13،816 ފަތުރުވެރިން، އެމެރިކާއިން 7،880 ފަތުރުުވެރިން، ޗައިނާއިން 7،619 ފަތުރުވެރިން، ފްރާންސުން 6،025 ފަތުރުވެރިން ސްވިޒަލެންޑުން 3،800 ފަތުރުވެރިން އަދި ޗެކް ރިޕަބްލިކުން 2،971 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މާޗު މަހު އެވްރެޖުކޮށް 5،597 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 4 މާޗުގައެވެ. އެއީ 7،384 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެންމެ މަދުން އައި ދުވަހުވެސް 4،162 ފަތުރުވެރިން އައި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މާޗު މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ބައިމިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 523،928 ފަތުރުވެރިން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް