ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 00:24
ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ
ބާސެލޯނާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ: ޗެފެރިން ވިދާޅުވަނީ "ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް"
 
ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް ފުޓުބޯޅައިގައި އޭނާ އަށް ފެނުނު އެންމެ ސީރިއަސް މައްސަލަ ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ގަދަ އެއް ބާރު ކަމުގައިވާ ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްް ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޗެފެރިން މިހެން ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ޔުއެފާ އިން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީސް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އެންރީކޭޒް ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލަ އެވެ. އެ ތުހުމަތުގައިވާ ގޮތުން ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް 9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދީފަ އެވެ. އެއީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޓެއްގައި މިހާރު ވަނީ އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާވެސް އުފުލާފަ އެވެ.

ސްލޮވީނިއާގެ މީޑިއާއަކަށް ޗެފެރިން ދެއްވި އިންޓަވިޔުއްގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާގެ މައްސަލަ އަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު އޭނާ ހަމައަށް ވެސް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ފެންނަން ހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާފައި ވިދާޅުވެވޭނީ "ވަރަށް ސީރިއަސް" ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް ފުޓުބޯޅައިގައި އޭނާ އަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ސީރިއަސް މައްސަލަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅިގެން ސީދާ ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އުނދަގޫ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ދެ ސަބަބެއް ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާ ހަވާލުވެގެން، ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މިނިވަން ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއެއް އޮތުން ކަމަށެވެ. ދެ ވަނަ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މިހާތަނަށް ތަފްސީލުކޮށް އޭނާ މުއާމަލާތްކޮށްފައި ނުވާނެތީ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފެންވަރުގައި މި މައްސަލައަކީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައިވާ އަދި ވާދަވެރި ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެ ކަމަކަށްވީ ނަމަވެސް، ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދަނީ ސްޕެއިންގެ ސިވިލް ޕްރޮސެކިއުޓަރު އޮފީހުގެ ފެންވަރުގައި ކަމަށެވެ.

ޔުއެފާގެ 31 ވަނަ އާޓިކަލްގެ ހަތަރު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޑިސިޕްލިނަރީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން، ބާސެލޯނާއިން ނެގްރެއިރާއަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ މިހާރު އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ޔުއެފާއިން ވަނީ ޚާއްޞަ އިންސްޕެކްޓަރުންތަކަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާއިން މިހާތަނަށް ރަސްމީ ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާއިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށާއި، ކުލަބުން އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 12:05
ބެލުންތެރިން
ވަޤުތުން ވަޤުތަށް ބާސެލޯނާ 3 ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓް ކުރަން އަމުރެއް ނެރެންވީ!