ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 10:35
ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ޕްރެކްޓިހުގައި: މުބާރާތަށް ނުދާނެ
ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ޕްރެކްޓިހުގައި: މުބާރާތަށް ނުދާނެ
އެފްއޭއެމް
އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިން 2024
އަންހެން ޓީމަށް ލަނޑެއް! ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވި؟
 
މުބާރާތަށް ނުދާން ނިންމީ ހަރަދު އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހުމުން

އެތައް ދުވަހަކު ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފަހު ވަގުތު އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިންގައި ބައިވެރިނުވާން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނިންމައިފި އެވެ.

މިއާއެކު މި މުބާރާތަށް ދާން ތައްޔާރުވި ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. ބުރު ސްޕޯޓްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ތައްޔާރުވި އަންހެން ޓީމު މުބާރާތަށް ނުދާން ނިންމީ އަމިއްލަ އަށް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދާން ޖެހުމުންނާއި މިޔަންމާގައި ތިބުމުގެ އެންމެހާ ހަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް އަމިއްލައަށް ކަމުގައި ވުމުންނެވެ. މި ވަގުތަކީ އެފްއޭއެމަށް މާލީ ގޮތުން ދަތި ވަގުތަކަށްވުމުން، އަންހެން ޓީމު މުބާރާތަށް ފޮނުވަން އެފްއޭއެމުން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ފަދަ އިދާރާތަކުގައި ވެސް އެދުނެވެ. ނަމަވެސް މެޗުތައް ކުޅެންޖެހޭ ތާރީހު އައިސް ޖެހުނުއިރު މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނީ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން އިސްވެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް މިހާތަނަށް ނުދައްކަ އެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ޕްރެކްޓިހުގައި: މުބާރާތަށް ނުދާނެ - އެފްއޭއެމް

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅެންޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މާދަމާ އެވެ. ނަމަވެސް މިޔަންމާގައި ރާއްޖެ އާއި ބަނގްލަދޭޝް އަދި އިރާން ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގްރޫޕުގައި މިވަގުތު އޮތީ އެންމެ ދެ ގައުމެވެ. އެއީ ބަނގްލަދޭޝް ވެސް މުބާރާތް ނުކުޅެން ނިންމުން އިރާނާއި މިޔަންމާ އެވެ. އޭއެފްސީން މިހާރު ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވަނީ މި ގްރޫޕުން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދާނީ މި ދެ ގައުމު ދެ މެޗު ކުޅެ މޮޅުވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ނުކުޅެން ބަނގްލަދޭޝްއިން ނިންމީ ވެސް މާލީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަބޫ ނައީމް ޝޮހާގް ވިދާޅުވީ މުބާރާތަށް ދިއުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރާއި ނެޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލާ ކުރި މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބުނުވި ކަމަށެވެ.

ޓިކެޓާއި އެކޮމޮޑޭޝަން، ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހަރަދާއި، ކެއުމާއި ދަތުރުފަތުރު ވެސް ހަމަޖައްސަން ޖެހެނީ އެގައުމަކުން އަމިއްލައަށް. މިކަންކަން ކުރަން މިވަގުތު ފައިސާއެއްނެތް. މިހެންވެ ބައިވެރިނުވީ
އަބޫ ނައީމް ޝޮހާގް / ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
30%
0%
30%
10%
30%
ކޮމެންޓް