ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 07:51
މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ މެޗަށްފަހު ރަމްޒީ ޗެކް ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަނާ ހަވާލުކުރަނީ
މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ މެޗަށްފަހު ރަމްޒީ ޗެކް ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަނާ ހަވާލުކުރަނީ
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު
އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޗެރިޓީ މެޗުގެ ފައިސާ ދީފި
 
މިސީޒަންގެ ޗެރިޓީ މެޗު ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅޭނެ

އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފައިސާ ދީފިއެވެ.

ޗެރިޓީ މެޗުގެ ފައިސާ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިންއިރު, މިސީޒަންގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭނެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމީ ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެވެ. ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް ފައިސާ ދޭން ނިންމީ މާޒިޔާއިންނެވެ. އަދި ޓައިނީ ހާރޓްސްއަށް ފައިސާ ދޭން ނިންމީ ވެލެންސިޔާއިންނެވެ. އެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މާޒިޔާއެވެ. ފައިސާ އެފްއޭއެމްއިން ދީފައި ވަނީ އަހަރަކާއި ތިންމަސް (ފަނަރަ މަސް) ފަހުންނެވެ.

ޗެކާ ހަވާލުވާން މިއަދު (އާދިއްތަ ދުވަހު) އެފްއޭއެމްއިން ގުޅައިފި. އަދި ހަވާލެއް ނުވެވޭ. ދެން އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެކަމަށް މިބަލަނީ.
ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލް

ފައިސާ ދިނުން ލަސްވުމުގައި މާޒިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މާޒިޔާއިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއްކޮށް, ފައިސާގެ ކަންކަން އަވަހަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ. އަދި މިއަހަރު ވެސް ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް މާޒިޔާއިން ނިންމާފައިވަނީ ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއަރޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެވެ. ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗަށް ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ގޮސް މާޒިޔާއަށް ސަޕޯރޓް ކުރުމަށް ވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ ވާދަކުރާނީ ކްލަބް އީގަލްސްއާއެވެ. އީގަލްސްއަކީ ކުރީ އަހަރުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމެވެ. މިސީޒަންގައި އީގަލްސްއިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އާކެވެ. އާކް ޖަމްއިއްޔާއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
33%
67%
ކޮމެންޓް