ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 16:16
އީގަލްސްގެ ކޯޗު ސާންތީ: ޓީމާމެދު އިތުބާރު އެބައޮތް
އީގަލްސްގެ ކޯޗު ސާންތީ: ޓީމާމެދު އިތުބާރު އެބައޮތް
ފޭސްބުކް
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު
38 ޕްރެކްޓިސްކޮށްފިން، ޓީމު ރޫހު ރަނގަޅު: ސާންތީ
 
ޕްރެޝަރު އޮތީ މާޒިޔާއަށް: ސާންތީ

ފެބްރުއަރީ މެދުތެރޭގައި ޕްރެކްޓިސް ފަށައި، މާދަމާ ރޭ ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގެ ކުރިން 38 ޕްރެކްޓިސްކޮށް ޓީމު ރޫހު ރަނގަޅު ކުރެވިއްޖެކަމަށް، އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްޣަނީ (ސާންތީ) މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުން، ކުރިންވެސް އީގަލްސްއަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސާންތީ ބުނީ، ދެތިން އަހަރަށްފަހު އެނބުރި ދިއުމުން "ތަފާތު އިހުސާސެއް" ކުރެވުނުކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ވެސް މީހަކަށް ހެދި ތަނަށް ދިޔައީމަ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ލޯތްބާ އިހްތިރާމްވެސް ލިބުނު. ޓީމު ރޫހު އޮތްކަން އިހުސާސް ކުރެވުނު.
ސާންތީ

އީގަލްސްއަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ބުނީ، މެޗަށް ނުކުންނައިރު ހުރިހާ ޕްރެޝަރެއް އޮތީ މާޒިޔާއަށް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް އޮވެ، ދުރާލައި ޕްރެކްޓިސް ފަށައި ކާމިޔާބީ ހޯދަން މާޒިޔާ ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އީގަލްސްގައި އަބަދުވެސް ތާރީހެއް އޮވޭ. އެއީ ހިތްވަރެއް. މާޒިޔާއަށް އީގަލްސްއިން ދިޔަ ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ އެމީހުން ނެތް ތަން ފޫނުބެއްދޭނެހާ މޮޅު ކުޅުންތެރިން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، ކިތަންމެ މޮޅު ޓީމެއް އޮތަސް ދަނޑުމައްޗަށް އަރާނީ 11 ކުޅުންތެރިން. އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކުން ނަތީޖާ ފެންނާނީ.
ކޯޗު

ސާންތީ  މިސާލު ދެއްކީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ލިވަޕޫލް 4-1ން ބަލިވި މެޗަށް އިޝާރާތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އީގަލްސްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ރިލީޒް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން އެ ކުލަބަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންވެސް އެނބުރި ޓީމާ ގުޅި، އީގަލްސް އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް