ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 21:13
އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޖީސޫސް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
އާސެނަލް އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޖީސޫސް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ބްރޭކަށް ފަހު ވެސް އާސެނަލްގެ ފޯމު ކުރިއަށް، އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑެއް
 
އާސެނަލްގެ އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ 4-1 އިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށްފައި

އިންޓަނޭޝަލް ބްރޭކަށް ފަހު ވެސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާސެނަލް އިން އެ ޓީމުގެ ރަނގަޅު ފޯމު ދަމަހައްޓައި، އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

އާސެނަލްގެ އެމިރޭޓްސް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ 4-1 އިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލް އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް އިން ލީޑު ނެގީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް އިން ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް އާސެނަލްގައި މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގެބްރިއަލް މާޓިނެލީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ބެން ވައިޓް އެވެ. އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން ޖީސޫސް ވަނީ އާސެނަލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. އެއީ ލިއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގައި ލީޑްސްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ރަސްމަސް ކްރިސްޓެންސަން އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމާވަން ހަ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އާސެނަލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މާޓިން އޮޑެގާޑް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ގްރެނިޓް ޒާކާ އެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުވެ އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 29 މެޗުން 72 ޕޮއިންޓާއިއެކު އެވެ. އާސެނަލަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 64 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި މި ސީޒަންގައި އާސެނަލް ބަލިވެފައި ވަނީ ތިން މެޗުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް