ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 17:34
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސޮބާހު ރަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސޮބާހު ރަޝީދު
ޓްވިޓަރ
ސޮބާހު ޖޭޕީން ވަކިވުން
ނުފޫޒްތަކުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ގެއްލިއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެ ސޮބާހުވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި
 
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވުން މުހިންމުކަމަށް ދެކެވޭތީ 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއިދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފައިވޭ
 
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ގެއްލި، ގައުމީ މަސްލަހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރޭ

ނުފޫޒްތަކުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ އަމިއްލަވަންތަ ކަން ގެއްލިއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސޮބާހު ރަޝީދު ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި، ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ސޮބާހު ރަޝީދު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ގެންގުޅުއްވާފައިވާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތު ތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ދުވެލި ބާރުވެފައި އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހާރިޖީ ގޮތުން ގުޅުންތައް ބަދަހިވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީހުގައިވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ނުލިބޭފަދަ އިތުބާތާއި ޝަރަފުވެރި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސޮބާހުގެ ސިޓީގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ތެރޭގައި މިވަގުތު އޮތް އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ގެއްލި، ގައުމީ މަސްލަހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި، ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބެމުންދާ އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުން ތަހައްމަލްކުރަން އުނދަގޫ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިއާދަކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، އުމްރާނީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީގޮތުން ގައުމު ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދަމަހައްޓައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވުން މުހިންމުކަމަށް ދެކެވޭތީ 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމާ ކަމަށް ސޮބާހުގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފަހިކޮށްދެއްވި ފުރުސަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށާއި ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިވަގުތު ޕާޓީގެ މައްޗަށް ވެރިވެފައިވާ ނުފޫޒްތަކުގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ޕާޓީގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ގެއްލި ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ފުށުއަރާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވުމަށް ނިންމާ ނަން ދަފްތަރުން އުނިކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް