ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:19
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް
ރަޝިއާގެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ޔޫކްރެއިނަށް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރޭން
ޔޫކްރޭނަށް 15.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޕެކޭޖު ދޭން އައިއެމްއެފް ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި
 
މިއީ އައިއެމްއެފްއިން، ހަނގުރާމައެއް ކުރިއަށްދާ ގައުމަކަށް އެހީވުމަށް މިހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ލޯނު ޕެކޭޖެއް ދޭން ފާސްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ޔޫކްރޭނަށް އެހީވުމަށް 15.6 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް)ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އެހީއަކީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެފައިވާތީ، އިގްތިސާދު ރިކަވަރކުރުމަށް ދޭ އެހީއެކެވެ. ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކާއެކު މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް ޔޫކްރޭނުގެ އިގްތިސާދު ވަނީ 30 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

އައިއެމްއެފްއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، މި އެހީއަކީ 48 މަސް ދުވަސް ނުވަތަ 4 އަހަރަށް ދޭ އެހީއެކެވެ. އެގޮތުން 15.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގުތުން ޔޫކްރޭނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ބާކީ ހުރި ފައިސާ ދޭނީ ހަތަރު އަހަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މިއީ އައިއެމްއެފްއިން، ހަނގުރާމައެއް ކުރިއަށްދާ ގައުމަކަށް އެހީވުމަށް މިހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ލޯނު ޕެކޭޖެއް ދޭން ފާސްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އައިއެމްއެފްއިން ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް 5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

އައިއެމްއެފްއިން ޔޫކްރޭނަށް ދޭ މި ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާނަމަ، އެ ފަންޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގެރެންޓީވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަދަލު ނައިސް ހަނގުރާމަ 2025އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ހިނގައްޖެނަމަ، ޔޫކްރޭނަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީގެ އަަދަދު 115 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރާ 140 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އަރާނެކަމަށް އައިއެމްއެފް އައިއެމްއެފްއިން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް