ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 09:30
އިތަލީން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާ މީޑިއާ ޓީމު
އިތަލީން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރާ މީޑިއާ ޓީމު
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އެމްއެމްޕީއާރުސީ
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން އިޓަލީގެ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ
 
މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މީޑިއާ މެމްބަރުން ތައްޔާރު ކުރާ ކޮންޓެންޓު 20،233،602 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރޭ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕީއާރު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ދައުވަތަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރި މި ޓީމު 2 އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިންނަށް ލިބެންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މެހެމާންދާރީ އާއި ލަގްޒަރީ ޚިދުމަތްތައް އެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ނޫސްވެރިން ތަޖުރިބާ ކުރާނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނި ގޮތުގައި މި ދަތުރަކީ ޓަރކިޝް އެއަލައިންސްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިޓަލީގެ މީޑިއާ ޓީމުގައި ފަސް ނޫސްވެރިންނާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެ ޤައުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕީއާރު އޯގަނައިޒޭޝަން، ޓޫރިޒަމް ހަބްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މިއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މީޑިއާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕްތަކުގެ ތެރެއިން ގެނައި ޓީމެކެވ، މި ޓީމުގެ ނޫސްވެރިން ތިބޭީ ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް އަދި ސިޔާމް ވޯލްޑުގައި ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުންޏެވެ.

މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސްޕާ އަދި ވެލްނެސް ޓްރީޓްމަންޓުތަކާއި ދިވެހި ކެއްކުމުގެ ކްލާސްތަކާއި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ގަސް އިންދުން ފަދަ ހަރަކާތަތްކުގައި ބައިވެރިވާއިރު މިއުޒިއަމްތަކަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ތާވަލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު އެ ޓޫމުން ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރި ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުތަކާއި އާޓިކަލްތަކާއި ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގެ ޒަރީއާއިން އިޓަލީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެެވެ. އެގޮތުން މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މީޑިއާ މެމްބަރުން ތައްޔާރު ކުރާ ކޮންޓެންޓު 20،233،602 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުންޏެވެ.

މި މީޑިއާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީން އިޓަލީއަށް ގެންގުޅޭ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ސްޓްރެޓަޖީ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކާއި ހިދުމަތްތައް އެ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަށާއި ބްރޭންޑާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ.

އިޓަލީއަކީ ރާއްޖެއަށް ހަތަރު ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މި އަހަރު އިޓަލީން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް މާކެޓިންގ ކެންޕޭންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކާއި ކެމްޕޭންތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް