ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:52
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - އއ. ރަސްދޫއަށް ބައިވެރިން ދިޔުން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން - އއ. ރަސްދޫއަށް ބައިވެރިން ދިޔުން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އަދިވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު: ރާއިދު
 
ރަށްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރެވޭނީ ބޮޑު ބަޖެޓަކާއި އެހެނިހެން ކޮމްޕޯނެންޓް ހިމަނައިގެން

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އަދިވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު ކަމަށް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ރަށްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރެވޭނީ ބޮޑު ބަޖެޓަކާއި އެހެނިހެން ކޮމްޕޯނެންޓް ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ދިވެހިން ކުރަނީ ކޮންކަމެއް ކަމާއި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ހުރީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން ފަތުރުވެރިންނަށް ބުނެދެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ލިބިގެންދިޔަ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދެކުނަށް މިސްރާބު ޖަހައިގެން އީކުއޭޓަރ ހުރަސް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ އެބޭފުޅާގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތިން ވަނަ އެޑިޝަން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  މާރޗް މަހަކީ މޫސުމީ ގޮތުން ވެސް އަދި މެލޭޝިޔާ، ތައިލެންޑް، ސިންގަޕޫރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް ވެސް މާރޗް އެންމެ ރަނގަޅު މަހަށް ނުވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ވެގެންދެއެވެ. ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން މާރޗް 1 އިން މާރޗް 18ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މި ދަތުރުގައި 10 ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް