ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 08:10
ސައުދީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
ސައުދީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް
އަލްއަރަބިއްޔާ
ސައުދީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުން
ސައުދީގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓުވެ 20 އުމްރާވެރިން މަރުވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި 20 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު 29 މީހަކު ޒަހަމްވި

ސައުދީ އަރައްބިއްޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ސަރަހައްދެއްގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓުވެ 20 އުމްރާވެރިން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ޔަމަނާއި ސަުދީ ބޯޑަރު ކައިރިން އާސިރް ޕްރޮވިންސުގައެވެ. މި ހާދިސާގައި 20 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު 29 މީހަކު ޒަހަމްވި ކަމަށް ސައުދީގެ މީޑިއާތަނުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ މީޑިއާ ކަމަށްވާ އަލް އެޚްބަރިޔާ ޗެނަލުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ އުމްރާވެރިންތަކެއް ތިބި ބަހެއް ބްރިޖެއްގައި ޖެހި އަލިފާން ރޯވެގެން ކަމަށެވެ. އެ ބަހުގައި އެކި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ތިބި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ސައުދީގެ މިނިވަން ނޫހަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ބަހުގެ ބްރޭކް ފެއިލް ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން، ބަސް ނުހުއްޓި ގޮސް ބްރިޖުގައި ޖެހި ފުރޮޅާފައިވާ ކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވީ އޭގެ ފަހުން ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުން ބުނެއެވެ.

ސައުދީގައި އާއްމުކޮށް ޙައްޖު ދުވަސްވަރާއި ރޯދަ މަހުގެ އުމްރާ ދުވަސްވަރު އެކްސިޑެންޓުތައް ގިނަ ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު މަދީނާ އާއި މައްކާ ގުޅޭ ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބަހެއްގައި ތިބި 19 މީހަކު މަރުވިއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަަރު ބަހެއް ގޮސް ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ޖެހި 4 މީހަކު މަރުވިއިރު 2019 ގައި މަދީނާ ކައިރީގައި ބަހަކާއި އެހެން ހެވީ ވެހިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި 35 މީހަކު މަރުވިއެވެ.

މިފަދަ ހާދިސާތައް ދިމާވަނީ ޙައްޖާއި އުމްރާއަށް ދާ މީހުން ގިނަ ދުވަސްވަރުތަކުގައި ޓްރެފިކް ބާރުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް