ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 22:19
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންގޮސްފި
 
ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ޓޭންކަރުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
އާމަރޑް ރިކަވަރީ ދެ ވެހިކަލް ވެސް ޔޫކްރޭނަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ޖަރުމަނު މާޑާ އިންފަންޓްރީގެ 40 ހަނގުރާމަވެރި އުޅަނދުވެސް ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ގެންގޮސްފައި

ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބުނެފައިވާ 18 ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް ޖަރުމަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެގައުމުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. މި ޓޭންކަރުތަކަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ ހަތިޔާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ހަތިޔާރެވެ. އަދި މިއީ ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާތައް ދިނުމަށް މުހިންމު ޓޭންކަރުތަކެއް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނާ އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން ބުނެއެވެ.

ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދެވުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބޮރިސް ޕިސްޓޯރިއަސް ވަނީ މިއީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ޓޭންކަރުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ 18 ޓެންކަރުގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު މާޑާ އިންފެންޓްރީގެ 40 ހަނގުރާމަވެރި އުޅަނދާއި، އާމަރޑް ރިކަވަރީ ދެ ވެހިކަލް ވެސް ޔޫކްރޭނަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް