ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:07
ވަރލްޑްކަޕްގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
ވަރލްޑްކަޕްގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
ރޮއިޓާސް
ފުޓްބޯޅައިގަ މޮރޮކޯގެ ވިސްނުން
ފުރަތަމަ ބަލަންވީ އެފްރިކާގެ ރަސްކަން ހޯދަން- މޮރޮކޯ ކޯޗު
 
މޮރޮކޯ އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 1976 ގައި

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ވިސްނުމުގެ ކުރިން އެފްރިކާގެ ރަސްކަން ހޯދަންޖެހޭކަމަށް މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކޯޗު ވަލީދު ރެގްރާގީ ބުނެފިއެވެ.

ޤަތަރުގައި އޮތް ވަރލްޑްކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގައި ވާދަކުރި ޓީމްގެ ކޯޗު ބުނީ މޮރޮކޯއިން ދުނިޔޭގެ ރަސްކަމަށް ވިސްނުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފްރިކާގެ ރަސްކަން ހޯދަން ޖެހޭކަމަށެވެ. މޮރޮކޯއަށް އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ. އެއީވެސް 1976 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެތަށި ހޯދަން އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ވަރލްޑްކަޕްގައި އެންމެ "ސަޕްރައިޒިންގ" ނަތީޖާތައް ނެރުނު ޓީމްގެ ކޯޗު ބުންޏެވެ.

Advertisement

ވަރލްޑްކަޕަށްފަހު މިހަފްތާގައި މޮރޮކޯއިން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލްވެސް ބަލިކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު މޮރޮކޯގެ ފެންވަރާމެދު ކިރިޔާވެސް ޝައްކެއް އޮތް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ. އެކަމަކު ވަލީދު ޤަބޫލުކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ކުރިން އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އަހަރެން ކުޅުންތެރިންކައިރި ބުނެފިން އަހަރެމެންގެ ކޮންޓިނެންޓްގެ ރަސްކަން ނުހޯދާ ދުނިޔޭގެ ރަސްކަން ނުހޯދޭނޭ. ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ އަހަރެމެން ބައްރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާށޭ.
ވަލީދު ރެގްރާގީ/ މޮރޮކޯ ކޯޗު

މޮރޮކޯއަކީ ވަރލްޑްކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އެފްރިކާގެ ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ. އޭގެފަހުން ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވުންވެސް ކޯޗު ވަލީދު ނަގަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ ޤައުމުގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅައިގެ ޤައުމަކަށް ބްރެޒިލް ވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް