ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 10:40
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
 
ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެ
 
ކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި 2023 ގައި
 
ކޯހުގެ ފީއަކީ -/6000 ރުފިޔާ

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުވުމަށް 20 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިކޯހުގެ މަޤްސަދަކީ މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި މިއޮފީހާއެކު މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުމެވެ.

މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެއި 2023 ގައެވެ. އަދި މިކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 6 މަސް ދުވަހެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިކޯހުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނީ ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކޮށް މާލޭގެ ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައެވެ. ކްލާސްތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަކަށް (ވީކް ޑޭސް)، މެންދުރު 2 އިން ހަވީރު 5 އަށެވެ.

ކޯހަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އަދި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް މަސައްކަތްތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރާކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށާއި، ކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތެއް ކޯހުގައި ބައިވެރިނުކުރުމުގެ އަދި ކޯހުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

މި ކޯހުގެ ފީއަކީ -/6000 ރުފިޔާއެވެ.

މިކޯހުގައި ކުރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކުން ފާސްނުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަލުން މިކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރަންބޭނުންވާނަމަ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ސެންޓަރ ފޮރ ކަސްޓަމްސް އެންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒްއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް