ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:09
ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ފުލުހުން
ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
 
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ 27 މާރިޗު 2022ގައި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް (އެންސިޕޯލް) އަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޮލެޖުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކޮލެޖުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ޝިފާން އަދި ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނާއި ކޮލެޖުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޯސްތަކުގެ ޓްރެއިނަރުންނާއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކުރި ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ 27 މާރިޗު 2022ގައެވެ. އެ ކޮލެޖު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެވެ.

ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްފަހު އެކޮލެޖުގައި ކިޔެވުންފަށައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޑިޕްލޮމާ އިން ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯހެކެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ ތަފާތު ތަމްރީނު ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން، 220 ބައިވެރިންނާއެކު ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ 35 ވަނަ ބުރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް