ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 22:07
މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ
މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް
 
މި މަޝްރޫއަކީ 34.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައި

ށ. މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޕްރޮފައިލިންގގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޕްރޮފައިލިންގ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި، ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތަ ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށެވެ.

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މިލަންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް 954.43 މީޓަރ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ގާއިމުކޮށް ރިވެޓްމަންޓުގެ ދެކޮޅުގައި 44.77 މީޓަރ ބޮޑު ހިލައިގެ ދެ ފައިކަށި ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ 34.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް