ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:43
ކެރެޓް
ކެރެޓް
ބާޒާރު އަގުތައް
ބާޒާރުގެ އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި، ކެރެޓު ވަރަށް ތަދު
 
ބާޒާރުގެ ގިނަ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައި

ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އެއްހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާއިރު ކެރެޓު ވަރަށް ތަދުކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފިއެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ"އާ ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނި ގޮތުގައި ކެރެޓުގެ ސަޕްލައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ކެރެޓު ލިބޭނަމަ ލިބެނީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަގުގައި ކަމަށް އެ ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. މާރުކޭޓުގައި މަދު ގޮޅިއެއްގައި ކެރެޓު ހުރި އިރު އަގު އުޅެނީ ކިލޯއެއް 90 ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.

ބާޒާރުގެ ބައެއް އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މެލަން ކިލޯއެއް ހުރީ 40 ރުފިޔާއަށެވެ. ފުސްކެޔޮ ކިލޯއެއް 80 ރުފިޔާއަށްހުރި އިރު ބޮންތިރަތްކެޔޮ ކިލޯއެއް ހުރީ 60 ރުފިޔާއަށެވެ.

ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު  ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގިނަ ގޮޅިތަކުން ލުނބޯ ލިބެން ނެތުމާއި އެކު ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 100 ރުފިޔާއިން މައްޗަށް އެރިއެވެ. މިހާރު ލުނބޯގެ އަގަށް ބަލާއިރު، ތިން ތަނެއްގެ ލުނބޯ ހުރިކަން ވިޔަފާރިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ ލުނބޯ އަދި މިސްރު ލުނބޮލެވެ. އިންޑިއާ މިރުސް 70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް ލިބޭއިރު މިސްރު ލުނބޯ ލިބެނީ 80 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެކެވެ.

ކުއްޅަފިލާފަތް ހުރީ 60 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއްގެ މަގުންނެވެ. އަލަނާސި ގަނޑެއް ހުރީ 50 ރުފިޔާއަށެވެ. ފޭރު ހުރީ 80 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެެކެވެ. އަނބު ހުރީ 110 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެކެވެ. އޮރެންޖު ހަތަރު ރުފިޔާއަށް ހުރިއިރު އާފަލު ހުރީ ފަސް ރުފިޔާއަށެވެ. ކަރާ ހުރީ 25 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެކެވެ. ބާޒާރުގައި މިރުހުގެ އަގަށް ބަލާއިރު އަގު ވަރަށް ހެވެވެ. ކަނޑޫދޫ މިރުސް 25 ރުފިޔާއަށް 100 ގްރާމް ހުރިއިރު، ތޮޅި މިރުސް ހުރީ 35 ރުފިޔާއަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ބާޒާރުގައި ކާށީގެ އަގު އުފުލުމާއި ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯއިން ކާށި ޝިޕްމަންޓެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. ބާޒާރުގައި ކާށީގެ އަގު 30 ރުފިޔާއިން މައްޗަށްވެސް އަރާފައި ވާއިރު ކާށި އަގުބޮޑުވަނީ ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވުމުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. ގިނަ ގޮޅިތަކުން ކާށި ވަކިން ނުވިއްކާއިރު، ބަސްތާއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 1000ން މަތީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް