ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 14:51
ލ. ހިތަދޫއާއި، ލ. ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާ
ލ. ހިތަދޫއާއި، ލ. ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާ
-
ހިތަދޫ-ކުނަހަންދޫ ކޯސްވޭ
ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ކޯސްވޭގެ މަސައްކަތް ލަސްވާ މައްސަަލައިގައި ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
 
ކޯޒްވޭގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދޭ

ލ. ހިތަދޫއާއި ކުނަހަންދޫ ކޯސްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. މެންބަރު ސައީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލ. ހިތަދޫއާއި ކުނަހަންދޫ އާއި ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅުވާލަދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމެޕޭންގެ ތެރޭގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫއަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ދެރަށަށްވެފައި މި ދެރަށުގެ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭތީއާއި، މި ދެ ރަށް ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމަކީ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނެކަމަކަށް ވާތީއާއި، ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ވެސް މި ވައުދު ނުފުއްދޭތީއާއި، މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީާއި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރިނަމަވެސް ކޯޒްވޭގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާގައި ކިއުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް