ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:14
ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނުން ކުޅުނު މެޗުގައި ނާގަލްސްމަން
ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނުން ކުޅުނު މެޗުގައި ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޓޮޓެންހަމް
ޓޮޓެންހަމް އިން ފާރަލަނީ ނާގަލްސްމަން އަށް؟
 
ނާގަލްސްމަން އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގައި

ހުސްވެފައިވާ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗަކަށް ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ގެންނަން އެ ކުލަބުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވީ އެންމެ ފަހުން އެ މަޤާމުގައި ހުރި އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ މަޤާމުން ވަކިވުމާއެކު އެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކޮންޓޭ ހާދަކޮށްފައި ވަނީ 16 މަސް ދުވަހެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުން ކޮންޓޭ ވަކިވެފައި ވަނީ ކުލަބުގެ ވެރިންނާއި، ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔުމަށްފަހު އެވެ. ކޮންޓޭ ވަކިވުމާއެކު ސީޒަންގެ ބާކީ ބައިގައި ޓޮޓެންހަމަށް އިރުޝާދު ދޭނީ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗު ކްރިސްޓިއަން ސްޓެލީނީ އެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޓޮޓެންހަމް އިން ކުރާނެ އެވެ. އިނގިރޭސި މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޓޮޓެންހަމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެ މަޤާމަށް އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ ނާގަލްސްމަން އެވެ. ނާގަލްސްމަން އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ކުލަބުގެ ބޯޑުން ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމަށް ތޯމަސް ޓުޗެލް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޓޮޓެންހަމް އިން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ބައެއް އެހެން ކޯޗުންގެ ނަން ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރިން އެ ކުލަބަށް އިރުޝާދު ދިން މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއި، ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު އޮލިވާ ގްލަސްނާ، ސްލެޓިކްގެ ކޯޗު އެންގޭ ޕޮސްޓެކޯގްލޫ, ބާސެލޯނާ އަދި ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް މީގހެ ތެރެއިން ވެސް ޓޮޓެންހަމުން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ނާގަލްސްމަން އެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ބަޔާންގައި ނާގަލްސްމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމުން ނެރުނު ނަތީޖާ އާއި ޚާއްސަކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.

ޓޮޓެންހަމް މިވަގުތު އޮތީ ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް