ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 04:45
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އަމްރު އެސްޓީއޯއިން ވަކިކުރުން
އަމްރު އަށް ނަޝީދުގެ ތައުރީފު
 
އެސްޓީއޯއިން އަމްރު ވަކިކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު
 
މިދިޔަ 4 އަހަރަކީ އެސްޓީއޯއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުނު އަހަރުތަކެއް

ފާއިތުވި 4 އަހަރު އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި އަމްރު ކުރެއްވިި މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތައުރީފުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަމްރު އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަދި ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އަމްރު ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 4 އަހަރަކީ އެސްޓީއޯއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުނު އަހަރުތަކެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެހެން ކުންފުނިތަކާ އަޅައިކިޔުމުން އެކަން ސާފުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދައިދީ، ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިދީފައިވާކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ވެސް ރަށްރަށް ކާޑަށް ޖެހުނަނުދީ ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު އަށް މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރު
ރައީސް ނަޝީދު

އަމްރު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމަށް އަބަދުވެސް ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އަމްރު ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އަމްރު ގެންދަވަނީ ފާޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
10%
0%
10%
10%
60%
ކޮމެންޓް