ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:36
ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ކޭން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޔޫކްރެއިންނާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ކޭން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ޔޫކްރެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް
 
އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިން

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޔޫކްރެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުން ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ގްރޫޕް ސީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހާފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންގްލެންޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އެވެ. އެއީ ފޯވާޑް ބުކާޔޯ ސަކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ކޭން ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން، އިންގްލެންޑަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ސަކާ އެވެ. މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަކާ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދިނީ ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އެވެ. މިއީ ކޮލިފައިންގައި އިންގްލެންޑުގެ ދެ ވަނަ މޮޅެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ އިޓަލީ ގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. އެއާއެކު އެ މޮޅަކީ 1961 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ރަސްމީ މެޗެއްގައި އިޓަލީގެ ދަނޑުގައި އިންގްލެންޑަށް ކުރި ހޯދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މެޗުގެ ކުރިން ވަނީ އިންގްލެންޑަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑު ކޭން ހެދުމާއެކު، އޭނާ އަށް ދެވުނު ޚާއްސަ ރަން ބޫޓު ދައްކާލުން ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. ކޭން ވަނީ މިހާތަނަށް އިންގްލެންޑަށް 55 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އިންގްލެންޑު އޮތީ މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. ކޮލިފައިންގައި އިންގްލެންޑަށް ދެން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު މަލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް