ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 22:32
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތިން ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު
 
ދެ އިވެންޓަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު
 
މިރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްތައް ކަނޑައެޅި، ރޫޓް ފައިނަލް ކުރެވޭނެ

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތިން ވަނަ އެޑިޝަން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދެ އިވެންޓަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ 3 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން ތާއީދު ލިބޭ ކަމަށާއި، ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްތައް ކަނޑައެޅި، ރޫޓް ފައިނަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު މިގެންދަނީ ތާރީހުތައް ފައިނަލް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ފީޑް ބެކާއި ބޭރުގެ އެކިއެކި މެރީނާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ހިޔާލާ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރު މިފަހަރު އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ ކުރީކޮޅު 2024. މާޗް މަހު ބޭއްވުމަކީ މޫސުމީ ގޮތުން ވެސް މެލޭޝިޔާ ތައިލެންޑް ސިންގަޕޫރުން އަންނަ އުޅަނދުފަރަހަރަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްވަރަކަށް މާޗް މަހެއް ނުވޭ. ރަށްތައް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިރޯދަމަހު ކުރިއަށް ގެންދާނަން.
އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ވެގެންދެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން މާރޗް 1 އިން މާރޗް 18ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. މި ދަތުރުގައި 10 ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިގިިއްޔެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް