ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 18:17
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު
ރައީސް އޮފީސް
އަމްރު މަގާމުން ވަކިކުރުން
އެސްޓީއޯއިން އަމްރު ވަކިކޮށްފި
 
އަމްރު ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އަމްރު ގެންދަވަނީ ފާޅުގައި ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން
 
ތަރުޖަމާނު މިއުވާން ވިދާޅުވީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމަށް އަބަދުވެސް ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށް
 
އެ މަގާމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ސީއެފްއޯ މުހައްމަދު ނިޒާމް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) ހުސައިން އަމްރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެމްޑީ ހުސެން އަމްރު އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މަގާމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ (ސީއެފްއޯ) މުހައްމަދު ނިޒާމް ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އަމްރު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމަށް އަބަދުވެސް ބަދަލުތައް ގެންނަ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އަމްރު ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އަމްރު ގެންދަވަނީ ފާޅުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ މިގޮތަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުން ވަކި ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް