ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 18:15
ވެގްނާ ގްރޫޕްގެ ބާނީ ޔެވްގޭނީ ޕްރިގޯޒިން
ވެގްނާ ގްރޫޕްގެ ބާނީ ޔެވްގޭނީ ޕްރިގޯޒިން
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރޭންގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމުން 5،000 ކުށްވެރިންނަށް ރަޝިޔާއިން މައާފު ދީފި
 
ޕްރިގޯޒިން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް ރަޝިއާއިން މައާފު ދީފައިވާކަމަށް ޕްރިގޯޒިން ބުނެފައިވަނީ ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި އޯޑިއޯ މެސެޖެއްގައި
 
ޕްރިގޯޒިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ކުށްވެރިންނަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމުން މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައި

ވެގްނަރ ގްރޫޕާ ގުޅި، ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް ރަޝިއާއިން މައާފު ދީފައިވާކަމަށް ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ބާނީ ޔެވްގޭނީ ޕްރިގޯޒިން ބުނެފިއެވެ.

ޕްރިގޯޒިން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕަކީ ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށް، ރިޓަޔަރވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕެކެވެ. ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި މި ގްރޫޕުން ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރައްޔާއަށް ހަނގުރާމާގައި ނާކާމިޔާބީ ތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ.

އެގޮތުން، ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ބާނީ، ޕްރިގޯޒިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ކުށްވެރިންނަކަށް ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމުން މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިރު، ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް ރަޝިއާއިން މައާފު ދީފައިވާކަމަށް ޕްރިގޯޒިން ބުނެފައިވަނީ ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި އޯޑިއޯ މެސެޖެއްގައެވެ.

ޕްރިގޯޒިން ވަނީ ވެގްނަރގެ ހިދުމަތަށް ފަހު މިނިވަންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަލުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ކަމަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައި ވަނީ އެންމެ 0.31 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަޑް އިންޑިކޭޓަރުތަކަށް ވުރެ 10-20 ގުނަ ދަށް އަދަދެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ވެގްނަރ އަކީ ލީބިޔާ، ސީރިއާ އަދި ސެންޓްރަކް އެފްރިކާ އާއި މާލީގައި ހަނގުރާމަކޮށްފައިވާ ގްރޫޕެކެވެ. އެގްރޫޕުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެގްރޫޕަކީ ދުނިޔޭގައި ހަނގުރާމައަށް އެންމެ ކުޅަދާނަ ކުލީ ޖަމާއަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް