ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:05
އެމްޕީއެލް
އެމްޕީއެލް
އެމްޕީއެލް
އެމްޕީއެލް
1 ދުވަހުން 75 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ ކްލިއަރކޮށްފި
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެރިޝަބަލް މުދާ ކްލިއަރކޮށްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު 75 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ ކްލިއަރކޮށްފިއެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން ބުނީ މިއީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އާ ދެމެދު ކްލިއަރ ކުރި މުދާ ކަަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްލިއަރކުރި 75 ކޮންޓެއިނަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެރިޝަބަލް މުދާ ހިމެނޭކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަލުވި، ފިޔާ، ކާށި، އަދި މި ނޫނަސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ހިމެނެއެވެ.

އެމްޕީއެލްއިން ބުނީ މި ކޮންޓެއިނަރުތަކުުގެ ތެރޭގައި 20 ފޫޓުގެ 54 ކޮންޓެއިނަރު އަދި 40 ފޫޓުގެ 21 ކޮންޓެއިނަރު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރޯދަމަހު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ވަނީ ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައެވެ. މިގޮތުން އައު އިކުއިޕްމެންޓު ހޯދުމާއި، މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމާއި، ޕެރިޝަބަލް މުދަލަށް ޚާއްސަ ވެއަރހައުސްގެ ޖާގަ ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ އަމާޒަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޕެރިޝަބަލް މުދާ އެ މުދާ އަންނަ ދުވަހު ކްލިއަރ ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް