ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:26
ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ކަޕްގައި ރޯދާ ވީއްލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މެޗު މެދުކަނޑާލާފައި
ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ކަޕްގައި ރޯދާ ވީއްލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މެޗު މެދުކަނޑާލާފައި
ފޭސްބުކް
ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ކަޕް
ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް މެޗު ހުއްޓާލީ ދިވެހި ރެފްރީންގެ ޓީމުން!
 
އެ މުބާރާތުގައި އިންސާފު ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ރެފްރީންނަކީ ޙުސެއިން ސިނާން، މުޙައްމަދު ޖާވިޒް، ޖައުފަރު ރަޝީދު އަދި އަޙުމަދު އަފްސަހު

ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރެފްރީން އިންސާފު ކުރަމުން ދިޔަ މެޗެއް ހުއްޓުވައިފަ އެވެ.

ދިވެހި ރެފްރީން ހުއްޓާލި މެޗަކީ ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ކަޕްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ލާއޯސް އާއި ބޫޓާން ބައްދަލު ކުރި މެޗެވެ. އެ މުބާރާތުގައި އިންސާފު ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ރެފްރީންނަކީ ޙުސެއިން ސިނާން، މުޙައްމަދު ޖާވިޒް، ޖައުފަރު ރަޝީދު އަދި އަޙުމަދު އަފްސަހު އެވެ. ދިވެހި ރެފްރީން އެގޮތަށް ނިންމުމާއެކު އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެ ރެފްރީންނަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިޔަކު އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އެކަމުން ދައްކައިދެނީ މެޗުގައި ތިބޭ ރެފްރީންނަކީ ވެސް ފުޓުބޯޅަ މެޗުގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމުން ދައްކައިދެނީ ފުޓުބޯޅަ އަކީ އެންމެނަށް ވެސް އިހުތިރާމް ކުރާ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ރެފްރީން ނިންމި ނިންމުމަކީ އަބަދަށްހެން ދެމިގެންދާނެ ހަނދާނަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ލާއޯސް އިންނެވެ. މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅު ބަންގި ގަޑިއާ ދިމާވުމުން މެޗު މެދުކަނޑާލުމަށް މެޗު ކޮމިޝަނަރު ވެސް ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން މުސްލިމު ކުޅުންތެރިންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުތަކުން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ އެއް ބަޔަކު ބަލަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ވެސް މުސްލިމުން ކުޅުންތެރިން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މެޗު މެދުކަނޑާލުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
90%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް