ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 21:41
ޔުއެފާގެ އިދާރާ
ޔުއެފާގެ އިދާރާ
ބާސެލޯނާ
ޔުއެފާއިން ބާސެލޯނާގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
މައްސަލަ ބަލަންފަށާފައި ވަނީ، ޔުއެފާގެ 31 ވަނަ އާޓިކަލްގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޑިސިޕްލިނަރީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން

ސްޕެއިންގެ ގަދަ އެއް ބާރު ކަމުގައިވާ ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، ޔުއެފާއިން ތަހުގީގެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީސް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އެންރީކޭޒް ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލާގައި ބާސެލޯނާއަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނީ، ސްޕެއިންގެ މީޑިއާގައި އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމުންނެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް 9 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދީފައެވެ. އެއީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޓެއްގައި މިހާރު ވަނީ އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާވެސް އުފުލާފައެވެ.

ޔުއެފާއިން ބުނީ، އެ އިދާރާގެ 31 ވަނަ އާޓިކަލްގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޑިސިޕްލިނަރީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން، ބާސެލޯނާއިން ނެގްރެއިރާއަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ޔުއެފާއިން ވަނީ ޚާއްޞަ އިންސްޕެކްޓަރުންތަކަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާއިން މިހާތަނަށް ރަސްމީ ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލާގައި މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާއިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށާއި، ކުލަބުން އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރު ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް