ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:51
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގޕިން އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސު ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގޕިން އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސު ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު
ޝީގެ ރަޝިޔާ ދަތުރުފުޅު: ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާގެ ގުޅުން މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް
 
ޝީ ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދެގައުމުގެ ގުޅުމުގެ މުޅިން އައު ޒަމާނެއްގެ ފެށުންކަމަށް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގޕިން ރަޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން މުޅިން އައު ހަރުފަތަކަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޝީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޝީ ރަޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ރައީސުންގެ މެދުގައި ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު އެއީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައި މުހިންމު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ޝީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އާއެކު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝީ ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދެގައުމުގެ ގުޅުމުގެ މުޅިން އައު ޒަމާނެއްގެ ފެށުންކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާއިން މިހާރަށްވުރެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށްވެސް ދެ ގައުމަށް އާދެވިފައިވާކަމަށާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ގުޅުން ގާއިމުކޮށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ރަޝިޔާއިން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައްކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ރަޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު (އައި.ސީ.ސީ)ން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގެވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފައިވަނިކޮށެވެ.

ގުޅިފައިވާ ބަޔާން:

ދެ ގައުމުން ނެރުނު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން ދުނިޔޭގެ މަސްލަހަތު ނަގާލާކަމަށާއި ނޭޓޯ އިން އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަށް ގަދަކަމުން ވަދެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ހައްލު ގެނައުމުގައި ޗައިނާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އެހީވެދޭނެކަމަށެވެ. އެ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ކަންކަމަށް ހުޅަނގާއި ޔޫކްރެއިނުން އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް 12 ޕޮއިންޓް ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަރުދާހުން ހަނގުރާމަ ނިންމާނެ ގޮތަކާއި ތާރީޚެއް ސާފެއްނުވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ އެ ކަރުދާހާ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ސަބަބަކީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ޗައިނާއިން ކުށްވެރިނުކުރުންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން އިން ވަނީ ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމުގައި ޗައިނާއިން މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރުއަދާކުރުމަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުން ރަޝިޔާގެ ސިފައިން ފައިބަންޖެހޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސުލްހަ ގާއިމުކުރުގައި ޔޫކްރެއިން އިން ގެންގުޅޭ ފޯމިއުލާއާ ޗައިނާއިން އެއްބަސްވެ ގުޅުމަށް އެދިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ޗައިނާއިން އަދި އެކަމަށް ޖަވާބު ދީފައިނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް