ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 20:53
ރައީސް ޞާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
ރައީސް ޞާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން: މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އީސީން ބަލާނެ
 
މިކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުން
 
މިހާތަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް އިދިކޮޅުން ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއަޅާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މިހާތަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން އީސީން ބުނީ މިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ އިހުތިސާސް ހިނގާ ކަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލާނެ ކަމަށް އީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ (241) ކޮމިޓީން ގެންދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އަދި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

މި ހާދިސާއިން ރައީސް ޞާލިހުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބްރީޗްވެފައިވާކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިކަންކަން ފަހިވިގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 241 ކޮމިޓީން ދަނީ ތަހްގީގް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް