ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 18:40
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
އެފްއޭއެމް
ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު
ލ.އަތޮޅުގައި ކުޅުނު ތާރީޚީ މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްފި
 
ރާއްޖެއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ން

ލ.އަތޮޅުގައި ކުޅުނު ތާރީޚީ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާންގެ ޤައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ މިޑްފީލްޑަރ އިބްރާހީމް އައިސަމްއެވެ. އައިސަމް ލަނޑު ޖެހީ 20 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އައިސަމްއަށް ދެއްކި ރަތްކާޑާއެކު މެޗު ނިންމާލީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށެވެ. އެންމެ ޕްރެކްޓިސްއަކާއެކު މެޗަށް ނިކުތް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މުޅިންވެސް ކޯޗު ހިމަނާފައިވަނީ މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މާޒިޔާއިން އާސީޒަނަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށާ ސައުދީއަރަބިޔާގައި ރަނގަޅު ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިތާ އަދި ހަފްތާއެއް ނުވެއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގަ މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނު ނަމަވެސް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިން ނިކުތެވެ. އޭގެތެރޭގައި މާޒިޔާއިން އީގަލްސްއަށް ބަދަލުވެފައިވާ އިބްރާހީމް މަހުދީއާއި ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާޤު (ދަގަނޑޭ) ހިމެނެއެވެ.

ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިމެޗަކީ މާލެއާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ރަށެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެޗެވެ. ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަކީ މިސަރުކާރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ނިންމި ސްޓޭޑިއަމްއެކެވެ. އެސްޓޭޑިއަމްގައި މެޗު ކުޅެން އެފްއޭއެމްއިން ނިންމީ ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިންނެވެ. މީގެކުރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެސްޓޭޑިއަމްގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް މެޗުތައް ކުޅޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
0%
67%
0%
ކޮމެންޓް