ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:52
ޝިޔާމް އަދި ރައީސް ސާލިޙު
ޝިޔާމް އަދި ރައީސް ސާލިޙު
އެމްޑީޕީ - އެމްޑީއޭ
ރައީސް ޞާލިހު އާއި ޝިޔާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 
ރައީސް އަށް އެމްޑީއޭގެ ރައީސް ވަނީ ތައުރީފްކުރައްވާފައި
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)އިން އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމައި އެ ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ވަނީ ނިންމާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އާއި މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އަށެވެ. މުލިއާގޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ޝިޔާމް މީޑިއާތަކަށް އިންޓަރވިއު އެއް ދެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)އިން އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްޑީއޭ އިން ބުނީ ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސްއަކަށް ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި ރައީސް އަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމުމަށާއި ޤައުމު ހަމަހިމޭންކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށާއި އިޤްތިސާދު ތަނަވަސްވެގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހަކީ ވަރަށް ކެތްތެރި، މަޑުމައިތިރި އަދު ވިސްނުންތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އަދި އެމަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ހިތްތިރި އަދި ހިކްމަތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއޭ އިން ބުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކަޔާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އިތުރު ދައުރެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް، އެމްޑީއޭގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުން އިއުލާން ކުރީ 24 ފެބްރުއަރީގައެވެ.

އެމްޑީއޭއިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމައި އެ ޕާޓީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމެންޓް