ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 07:09
ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ޕާކިންގ ސިސްޓަމެއް
ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ޕާކިންގ ސިސްޓަމެއް
ޕީއެސްއެމް
އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތައް ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
6 ޕާކިންގ ސިސްޓަމެއް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ބައެއް މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު، އެ ތަންތަން އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ހައުސިންގ ޑެވެލޮޕަމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުރި ހަ މެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްޓަމެއް އޮޕްރޭޓް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ. އެހެންކަމުން އެ ތަންތަން އޮޕަރޭޓްކޮށް، ބަލަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް (އީއޯއައި) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ ނިރޮޅު މަގުގައި ހުރި ދެ ޕާކިންގ ސިސްޓަމާއި ކަނީރުމަގުގައި ހުރި ޕާކިންގ ސިސްޓަމާއި ބޯގަންވިލާ މަގުގައި ހުރި ތިން ޕާކިންގ ސިސްޓަމެވެ.

Advertisement

މި ހަ ޕާކިންގ ސިސްޓަމަކީ ޖުމްލަ 166 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭ ޖާގައިގެ ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތަކެކެވެ. މި ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ޒޫމް މީޓިންއެއް ބާއްވާނެއެވެ. އަދި މި މަހު 23ގެ ނިޔަލަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތައް ބަލަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހު 27 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށަން އެޗްޑީސީން ނިންމާފައިވާއިރު ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ ބޮޑުވެ، އެތަނުގައި ޕާކިންގގެ ދަތިކަން ހުންނަކަން މީގެ ކުރިން ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ކާރު ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަތައް މަދުކަން ފާހާގަކޮށްފައިވާއިރު މި ޕާކިންގ ސިސްޓަމްތައް އޮޕަރޭޓު ކުރަން ފެށުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް