ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 00:46
ރުޕަރޓް މަރޑޮކް
ރުޕަރޓް މަރޑޮކް
ބީބީސީ
އުމުރުން 92 އަހަރުގައި ފަސްވަނަ ކައިވެނި
އުމުރުން 92 އަހަރުގައި ރުޕަރޓް މަރޑޮކް ފަސްވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަނީ
 
ރުޕަރޓް މަރޑޮކަކީ އެމެރިކާގައި 31 ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ

މީޑިއާ ޓައިކޫން، އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ބިލިއަނަރު ރުޕަރޓް މަރޑޮކް، ފަސްވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރުމަށް އެންގޭޖްވެ، އެކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ރުޕަރޓް މަރޑޮކައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ކުރިން ޕޮލިސް ޗެޕްލެއިނަކަށްއުޅުނު، އުމުރުން 66 އަހަރުގެ އޭން ލެސްލީ ސްމިތު ބައްދަލުވެފައިވަނީ މަރޑޮކްގެ ކެލިފޯނިޔާ ވައިންޔާޑްގައި އޮތް އިވެންޓެއްގައެވެ.

ދެމީހުން އެންގޭޖްވީކަން އިއުލާންކުރަމުން މަރޑޮކްގެ އަމިއްލަ ޕަބްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ނިއުޔޯކް ޕޯސްޓަށް ބުނީ، އޭނާ ހުރީ އިތުރު ފަހަރަކު ލޯބިވުމަށް އިންތިޒާރުކޮށްގެން ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ވެއްޖެކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ފަހު ފަހަރުކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މަރޑޮކާއި އޭނާގެ ހަތަރުވަނަ އަނބިމީހާ ޖެރީ ހޯލް ވަކިވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.

މަރޑޮކްގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ އޭން ލެސްލީ ސްމިތުގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ، ކަންޓްރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ރޭޑިއޯއާއި ޓީވީ އެގްޒެކެޓިވް، ޗެސްޓަރ ސްމިތު ވަނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައެވެ. ލެސްލީ ބުނިގޮތުގައި މަރޑޮކާއި އޭނާގެ ގުޅުމަކީ ކަލާނގެ މެދުވެރިކުރެއްވި ނިއުމަތެކެވެ. މަރޑޮކެކޭ އެއްގޮތަށް އޭނާގެ މަރުވި ފިރިމީހާއަކީވެސް ބިޒްނަސްގެ ދުނިޔޭގައި އުޅުނު މީހެއް ކަމުން، އެ ދުނިޔެއަށް ލެސްލީއަށްވެސް ވަދެވި، މަރޑޮކާ ޚިޔާލު އެއްގޮތްކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ލެސްލީގެ ވާހަކައަށް އިތުރުކޮށްލަމުން މަރޑޮކް ބުނެފައިވަނީ، ހަޔާތުގެ ދެވަނަބައި އެކުގައި ހޭދަކުރުމަށް ދެމީހުންވެސް މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދާކަމުގައެވެ.

ކައިވެނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޫނު މޫސުމުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެދެމަފިރިން އުޅޭނީ ކެލިފޯނިޔާ، ނިއުޔޯރކް، އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި މޮންޓާނާގައެވެ.

21.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި މިލްކިއްޔާތުގެ ވެރި ރުޕަރޓް މަރޑޮކަކީ އެމެރިކާގައި 31 ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއެވެ. އޭނާއަށް ކުރީގެ ތިން ކައިވެންޏަކަށް 6 ދަރިން ލިބިފައިވެއެވެ.

މަރޑޮކްގެ ކައިވެނިކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ފްލައިޓް އެޓެންޑަންޓް ޕެޓްރީޝިއާ ބުކަރ، ސްކޮޓްލަންޑް އުފަން ޖަރނަލިސްޓް އެނާ މޭން، އަދި ޗައިނާ އުފަން ވިޔަފާރިވެރިޔާ ވެންޑީ ޑެންގ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް