ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 17:05
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު (ކ) އާއި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު (ކ) އާއި ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު
ވަޔަން
ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފި
 
ޖަޕާނުން ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާގެ ތަރައްގީއަށް 5 ޓްރިލިއަން ޔެން އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ކިޝީޑާ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވޭ

ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވެރިރަށް ނިއުޑެލްހީއަށް ވަޑައިގެން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު ހައިދަރުއާބާދު ހައުސްގައި, ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އިންޑިޔާ-ޖަޕާން ގްލޯބަލް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އަދި ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދަކަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ބައިލެޓަރލް ވާހަކަފުޅުތަކަށްފަހު ދެބޭފުޅުން މީޑިޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވީ، "ޖީ-20"ގެ ރިޔާސަތު އިންޑިޔާއިން ބަލަހައްޓަމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި "ޖީ-7 ގްރޫޕް" ގެ ރިޔާސަތު ޖަޕާނުން ބަލަހައްޓަން ދިމާވެފައިވުމުން، މިއީ ދެފަރާތް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މޭމަހު ހީރޯޝީމާގައި އޮންނަ ޖީ-ހަތެއް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކިޝީޑާ ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި، "ޖީ-20"ން އިސްކަން ދޭން ބޭނުން ކަންކަން ކިޝީޑާ އަރިހުގައި ވިދާޅުވިކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރުމަހު އޮންނަ ޖީ ޓުވެންޓީ ލީޑަރުންގެ ސަމިޓަށް ކިޝީޑާ އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިޔާ-ޖަޕާން ގުޅުންތައް ބިނާވެފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމާއެކު ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޝީޑާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިޔާގެ ތަރައްގީގެ ދަތުރުގައި ޖަޕާނުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުން ދެގައުމަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމުގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ކިޝީޑާ ވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާނުން 5 ޓްރިލިއަން ޔެން، ނުވަތަ 3،20،000 ކްރޯޑް އިންޑިޔާ ރުޕީސް އިންޑިޔާގެ ތަރައްގީއަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.      

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް