ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 13:34
ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މީހާ
ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މީހާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ފައިހް ނިޒާމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ފައިހް ނިޒާމް ފޮރުވައިގެން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޭނާ ފޮރުވައިގެން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރީ ދިވެހި 5 ފިރިހެނުން
 
ފައިހް ހޯދަން އިއުލާން ކުރީ މިިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު

ގްރޫޕް ހަދައިގެން ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން އިއުލާނުކުރި ފައިހް ނިޒާމް ފޮރުވައިގެން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހު 15 ގައި ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ރަށްދެބައިގެ އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމް (25އ) އެވެ.

ފައިހް އަކީ މިފަހުން މާލޭގައި ސިލްސިލާކޮށް މާރާމާރީތަކެއް ހިންގަމުންދަނިކޮށް، އެކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަން އިއުލާން ކުރި މީހެކެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ފޮޓޯއާ އެކު ވަނަވަރު ހާމަކޮށް، ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ބުނެފައިވަނީ ފައިހް، 25، ހޯދަމުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގުކުރަމުން ގެންދާ، ގުރޫޕް ހަދައިގެން، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ހޯދާތާ މަހަކާއި 5 ދުވަސް ފަހުން ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން، ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ރަށްދެބައިގެ އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމް ހައްޔަރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އޭނާ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދިވެހި 5 ފިރިހެނުން މާލެ ސަރަހައްދުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފައިހްއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާ ނަމަ، ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓަމްންޓްގެ ނަންބަރު 9911099ށް ގުޅާ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111ށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް