ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:28
ރެއާލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ބާސާ ކުޅުންތެރިން ސަޕޯޓަރުންނާއެކު
ރެއާލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ބާސާ ކުޅުންތެރިން ސަޕޯޓަރުންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ބާސާ އަތުން ބަލިވެ ރެއާލްއަށް ލީގުގެ އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ!
ބާސާއާއި ރެއާލްއާ ދެމެދު 12 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބައޮތް

ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އޮތް ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވުމުން, ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ބާސާއިން ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން 2-1 ނެވެ. މިމޮޅާއެކު ބާސާއިން ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ރެއާލްއަށް ދެން ބާސެލޯނާއާ އަރާ ހަމަކުރެވޭނީވެސް ހަތަރު މެޗުގެ ނަތީޖާއިންނެވެ. ބާސެލޯނާ އޮތް ރަނގަޅު ފޯމަށް ބަލާއިރު އެއީ ވުން ދުރުކަމެކެވެ.

މެޗުން ރެއާލް ބަލިވީ ބައިގޯލަކުން ފުރަތަމަ ލީޑްވެސް ލިބިފައިވަނިކޮށެވެ. ރެއާލްއަށް ލީޑް ލިބުނީ ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި ރޮނާލްޑް އަރައުޚޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލުންނެވެ. ބާސެލޯނާއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު މިނެޓުގައި ސާޖި ރޮބާޓޯ ޖެހި ގޯލުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ރެއާލްގެ އަސެންސިއޯ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް ވީއޭއާރުން ބަލައިނުގަތެވެ. އެއީ އޮފްސައިޑް ވުމުންނެވެ. ބާސާއިން ލީގުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދީ އިތުރު ވަގުތުގައި ފްރޭންކް ކެސީ ޖެހި ގޯލުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ދެ ޓީމަށް ވެސް އަދި ލީގުގައި ބާކީ 12 މެޗު އެބައޮތެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއް 26 މެޗު ކުޅެނިމުނުއިރު ބާސެލޯނާ އެއްވަނާގައި އޮތީ 68 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް ދެވަނާގައި އޮތީ 56 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުން ލީގު ހޯދީ 2018-2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް