ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:37
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021ގައި ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ފޭދޫ އިއްބެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރަނީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021ގައި ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ފޭދޫ އިއްބެ ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރަނީ
އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސްޕޮންސަރުން ބޭނުންވާ ފޯމެޓް ކަމަކުނުދޭ: ބައްސާމް
 
ސްޕޮންސަރުން ބޭނުންވަނީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ ކުޅެން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވަން ސްޕޮންސަރުން ބޭނުންވާ ފޯމެޓް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭއެފްސީ އެކްސްކޯގެ މަގާމެއްގައި ވެސް ހުންނެވި ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ސާކްގެ ސަރަހައްދީ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މާކެޓިން ޕާޓްނަރު ސްޕޯޓްސް ޕާޓްނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް ގްރޫޕުން ބޭނުންވަނީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މި ގޮތާ އެއްބަހެއްނޫން. ސަބަބަކީ މިހެންވީމާ މުބާރާތް ވަރަށް ދިގުދެމިގެންދޭ. އަދި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޭގެ ޒާތުގައި ފޯރިގަދަ މުބާރާތަކަށްވަނީ ކުރު މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވީމާ. މިހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ މުބާރާތް ކޮންމެވެސް އެއްގައުމެއްގައި ބޭއްވުން
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް / އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށް އޮތް ޖޫން މަހު ބާއްވާނީ އިންޑިޔާގަ އެވެ. މި ގޮތުން ކޮންމެ ދެ މުބާރާތަކުން އެއް މުބާރާތް އެ ގައުމުގައި ބޭއްވުމަކީ ވެސް ސްޕޮންސަރުން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

ރާއްޖެ ވަނީ މި މުބާރާތް 2008 އާއި 2018ގައި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފަހު ފަހު ފަހަރު ތަށި ހޯދީ ބައްސާމްގެ ލީޑަރޝިޕުގަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އަހަރު އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ މުބާރާތަށް ވެސް ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާނީ ތަށި ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ވެސް ތަށި ބޭނުންވާނެހެން. ތަށި ނޫން އެއްޗެއް މިހާރު ގަބޫލެއް ވެސް ނުކުރާނެ. މިހެންވެ މި  މުބާރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ދުރާލައި ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވާނަން
ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް / އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް