ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:55
އިބްރަހޮމްވިޗް ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށްފަހު
އިބްރަހޮމްވިޗް ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށްފަހު
އިޓާލިއަން ސެރީ އޭ
ކްލަބް ބަލިވިޔަސް އިބްރަހޮމްވިޗަށް ތާރީޚީ ރެކޯޑެއް!
 
އަނިޔާއަށްފަހު ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައީ ފެބްރުއަރީ މަހު

އިޓާލިއަން ސެރީ އޭގައި އޭސީ މިލާން ބަލިވިޔަސް, އެކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްވިޑްންގެ ފޯވާޑް އިބްރަހޮމްވިޗް ތާރީޚީ ރެކޯޑެއް ހަދައިފިއެވެ.

3-1 ން އުދިނޭޒީ އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި މިލާންގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހީ އިބްރަހޮމްވިޗެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ސެރީ އޭގައި ލަނޑު ޖެހި އެންމެ އުމުރުން ދޮށީ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އަނިޔާއަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ކުޅެންފެށި އިބްރަހޮމްވިޗަށް މިހާރު 41 އަހަރާއި, 166 ދުވަހެވެ. އޭނާ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. އޭރު މިލާން އޮތީ 1-0 ން ފަހަތުގައެވެ. އިބްރަހޮމްވިޗްގެ ލަނޑާއެކު ނަތީޖާ ހަމަހަމަވި ނަމަވެސް, އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ އުދިނޭޒީން ކުރި ހޯދިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފްގައި އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ފަރަގު ބޮޑުކުރިއެވެ.

އިބްރަހޮމްވިޗް ލަނޑެއް މިޖެހީ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ހައެއްކަ މަސްދުވަހު އޭނާ ހުރީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ކުރިން މިލާނަށް ލީގު ހޯދައިދޭން އިބްރަހޮމްވިޗް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ މެޗަކީ ފެބްރުއަރީ މަހު އެނބުރި އައިފަހުން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން އިބްރަހޮމްވިޗް ނުކުތް ފުރަތަމަ މެޗުވެސްމެއެވެ. އިބްރަހޮމްވިޗްގެ ކުރިން ސެރީ އޭގައި ލަނޑު ޖެހި އެންމެ ދޮށީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް އޮތީ އަލެސަންދްރޯ ކޮސްޓަކާޓާ އަތުގައެވެ. އޭނާ ރެކޯޑް ހެދިއިރު އުމުރަކީ 41 އަހަރާއި 25 ދުވަހެވެ.

މެޗުން ބަލިވުމުން މިލާން އޮތީ ހަތަރު ވަނާގައެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން ދެވަނައަށް ޖެހިލަން ފުރުޞަތު އޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް